image
image
image
image

image
Welkom


Welkom op de site van de Blb / Wijkraad binnenstad ’s-Hertogenbosch

De Bewonersvereniging Leefbare binnenstad/wijkraad (Blb / Wijkraad binnenstad) is een belangenvereniging voor alle mensen die wonen in de Bossche binnenstad.

Tot de binnenstad worden gerekend de wijken Vughterpoort, 't Zand, Binnenstad Centrum, Binnenstad Noord, Hinthamerdriehoek en De Hofstad; bij elkaar met +/- 12.000 mensen de dichtstbevolkte binnenstad van Nederland.

Als bewoners 'delen' wij de binnenstad met horeca, (winkel)bedrijven, allerlei instellingen en voorzieningen, winkelpubliek, toeristen, evenementen enz.

Het spreekt voor zich dat al die binnenstadsgebruikers specifieke belangen en voorkeuren hebben bij het gebruik maken van de binnenstad. Daar is op zich niets mis mee, maar uiteraard komen wij als Blb / Wijkraad op de eerste plaats op voor de belangen van de binnenstadbewoners.

Met vertegenwoordigers van de gemeente en al die andere partijen die betrokken zijn bij de binnenstad willen wij bereiken dat de binnenstadsbewoners hun binnenstad ervaren als een leefbare binnenstad.

Namens het bestuur van de Blb / Wijkraad,

Henk Schuurs, voorzitter


De Blb is er voor ons allemaal   Meld U zich aan, klik hier
     
     
   
  Open Brief over het parkeren in de Binnenstad 11 november 2017

Aan de leden van de Blb

Geachte mevrouw / mijnheer,

Als belangenvereniging pleiten wij al jaren voor het wegwerken van de wachtlijst voor een parkeervergunning in de Binnenstad.
Als u een vergunning hebt, is dat misschien niet zo interessant maar voor een (nieuwe) buur/medebewoner of bewoonster wel.
Behalve dat, door wijziging van de spelregels kan het ook voor u van belang zijn. Zo is de regeling voor uitwijken veranderd.
Uitwijken wil zeggen dat je als vergunninghouder niet terecht kunt op een plek voor vergunninghouders en dus moet uitwijken
naar een andere plek.
Dat mocht naar een bezoekersplek met betaald parkeren, maar dat mag nu alleen nog maar aan de randen van de sectoren
(alsof iedereen weet wat daarmee bedoeld wordt).
Feit is dat een buurman van mij niet wist van die nieuwe regeling en volkomen te goeder trouw zijn auto parkeerde op een bezoekersplek
met de parkeerschijf om te tonen dat het tijdelijk was.
De man kreeg prompt een bekeuring. Dat kost € 90,00 boete + € 9,00 administratiekosten.
Bijna € 100,00 maar liefst of voor enkelen onder ons bijna 228,00 gulden. Wat een bedrag!
Met de gemeente heeft de Blb geregeld overleg over het parkeervraagstuk en de wachtlijst.
Bestuurders steken daar hun tijd in.
En nu denken wij dat we in dat overleg niet serieus worden genomen.
Daarom schreven we een boze brief aan de gemeente. Een open brief.
Want iedereen mag weten hoe wij hierover denken.
Die brief treft u hierbij aan.


Henk Schuurs
voorzitter Blb / Wijkraad

Open brief:  Klik Hier

Commentaar:  Klik Hier


Artikel BastionOranje: Blb des duivels: rare manoeuvres B&W inzake o.a. parkeervergunningen.   
Klik Hier

 
 
Raadsinformatiebrief evaluatie aanpak vergunninghoudersparkeren

Lees Brief

Lees Raadsinformatie

 

Wijk- en Dorpsbudget

De verschillende potjes (Sociaal, Fysiek, Veilig en Buurteconomie) worden samengevoegd tot een budget.
De Binnenstad krijgt een budget van € 56.270,00

 
Lees meer

Kernpunten Raadsvoorstel

Folder

. Hiermee wordt een tendens gefaciliteerd waarbij bewoners steeds vaker zelf keuzes kunnen en willen maken op het gebied van leefbaarheid (sociaal, fysiek en veilig). Bewoners zijn per slot van rekening dé deskundigen in hun eigen straat of buurt. Daarenboven versterkt deze ontwikkeling burgerparticipatie en vergroot het de sociale binding en gezamenlijke verantwoordelijkheid!

 Milieu en Sociaal

Onder Menu-item Actuele thema's is Milieu en Sociaal toegevoegd

Actuele Thema's

 


Geen denderende goederentreinen door ’s-Hertogenbosch.

 

Informatieavond PHS Meteren - Boxtel

Maandagavond 27 november 2017

19:00 uur

Verkadefabriek

 

 

Gemeenschappelijke acties 5 Gemeentes t.a.v. PHS

 

Giftreinen via Betuweroute (6 sept 2017)
klik hier
 
 

Treinaantallen voor milieuonderzoek

Klik hier

 

 

Ervaar de Toekomst!

Van 25 juli tot 11 augustus worden de goederentreinen uit Rotterdam omgeleid via Utrecht en 's-Hertogenbosch

Lees hierBezorgde omwonenden in Protest

Lees Hier

 

Vught Noord stapt uit overleg PHS Meteren Boxtel

Lees Hier

 

Spoorplannen Meteren Boxtel en Regelingen (27 maart 2017)   

Lees hier

BD

 

 

Aanleg Duitse deel Betuweroute loopt jarenlange vertraging op (Spoorpro.nl)

Lees hier

 

Tijdlijn Programma Hoog Frequent Spoor (PHS) Meteren Boxtel (december 2016)

 

PHS Bijbel

Nieuwe actie 'Overlast goederen-trein-verkeer'aan staatssecretaris

Brief aan Dijksma (11-10-2016)

Hier (Bastion Oranje)

Overlast Goederentreinen 's-nachts?

Vul gegevens in in het LOGBOEK

Hier

 

Provincie en Brabantse gemeentes willen duidelijkheid over inhoud giftreinen (BD 26-07-2016)

Artikel


Brief aan staatssecretaris Dijksma namens de provincies Limburg en Brabant en de gemeentes Breda, Tilburg, 's-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond, Venlo en Deurne (25 juli 2016)

Brief

Hier het antwoord op 20 juli 2016, van

de staatssecretaris mevrouw Dijksma op het verzoek dd 27 juni 2016 de herroutering Zuid-Nedeland (via Meteren-Boxtel) te heroverwegen.

De brief

Hier de op 27 juni 2016 door het Gemeentebestuur verstuurde brief naar de staatssecretaris mevrouw Dijksma met het verzoek de herroutering Zuid-Nedeland (via Meteren-Boxtel) te heroverwegen.

De brief

Zorgbrief Gemeente aan Blb dd 12-10-2016

De Brief

Er rijden veel meer treinen met gevaarlijke stoffen door het Brabantse dan in het Basisnet is toegestaan!

Klik hier


Angst voor Catastrofe (BD 15 juni 2016)Vele mensen in Den Bosch (en niet alleen in de binnenstad) zijn uitermate bezorgd over de consequenties van het "Programma Hoogfrequent Spoorvervoer" (PHS) dat door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Wilma J. Mansveld aan de tweede kamer is gepresenteerd en de toename van het aantal goederentreinen die dit programma met met zich meebrengt.
Wij, Blb/Wijkraad willen ons wat dit betreft verbinden aan andere Wijk- en Buurtverenigingen zoals Paleiskwartier, 't Zand, Boschveld, Orthen-Links en Maasboulevard om gezamenlijk de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Zie onze
BLOG (klik hier) waar U zich kunt informeren over wat ons te wachten staat.
Ook kunt U daar Uw mening geven.

 
     

image
image