image
image
image
image
image
Welkom op de site van de Wijkraad / Blb binnenstad ’s-Hertogenbosch  

De Wijkraad / Blb binnenstad is een belangenvereniging voor alle mensen die wonen in de Bossche binnenstad. De vereniging bestaat dit jaar 25 jaar.

Tot de binnenstad worden gerekend de wijken Vughterpoort, 't Zand, Binnenstad Centrum, Binnenstad Noord, Hinthamerdriehoek en De Hofstad; bij elkaar met +/- 12.000 mensen de dichtstbevolkte binnenstad van Nederland.

Als bewoners 'delen' wij de binnenstad met horeca, (winkel)bedrijven, allerlei instellingen en voorzieningen, winkelpubliek, toeristen, evenementen enz.

Het spreekt voor zich dat al die binnenstadsgebruikers specifieke belangen en voorkeuren hebben bij het gebruik maken van de binnenstad. Daar is op zich niets mis mee, maar uiteraard komen wij als Blb / Wijkraad op de eerste plaats op voor de belangen van de binnenstadbewoners.

Met vertegenwoordigers van de gemeente en al die andere partijen die betrokken zijn bij de binnenstad willen wij bereiken dat de binnenstadsbewoners hun binnenstad ervaren als een leefbare binnenstad.

Namens het bestuur van de Wijkraad Blb,
De Wijkraad Binnenstad / Blb
is er voor ons allemaal  

 
Meld U zich aan,
klik hier

                                 
 

 

 Visie van de Wijkraad Binnenstad / BLB

klik op de tekst

 

 

Extra editie Nieuwsbrief   1 februari

Misschien staat uw auto meer stil dan u denkt!

Heeft U ook problemen met parkeren?

Dan is het samen gebruiken van een auto misschien zo gek nog niet.

 

Waarom autodelen?

Autodelen is de toekomst.
Autodelen zorgt er voor dat je wijk beter bereikbaar wordt.
Van de open plekken kun je gezellige plekjes maken met vee groen.
Goed idee, toch?
Het maakt ook de binnenstad weer een stuk leefbaarder
.

Ervaar het gemak van autodelen! Wil jij dit voorjaar twee elektrische deelauto’s in je Brabantse straat hebben staan? Doe dan mee met 'Auto van de Straat'! 

'Auto van de straat' selecteert uit de aanmeldingen drie Brabantse straten die mee mogen doen met dit project. Die straten kunnen vier maanden lang elektrisch rijden en het gemak van autodelen ervaren. Het gebruik van de auto’s kost slechts €2,50 per uur. De elektrische laadpalen plaatsen we in de winnende straten, en het opladen is gratis.

'Auto van de Straat' is een initiatief van Provincie Noord-Brabant en Natuur & Milieu. Zij houden van autodelen: het is namelijk een belangrijke oplossing voor het mobiliteitsprobleem. Zij werken samen met Onze Auto,  het auto-deelplatform voor particulieren en ondernemingen. Onze Auto regelt twee auto’s van het type Hyundai IONIC Electric. Dit zijn vijf-persoons auto’s met een actieradius van 280 km.

Meer informatie kunt u vinden op website: 'Auto van de Straat'

Op deze website staan ook de spelregels voor dit project.Wijkraad Binnenstad is opzoek naar mensen die geïnteresseerd in dit project en daarmee actief bezig zijn met het milieu en de leefbaarheid van de Stad. En natuurlijk kan het voor uzelf ook nog financieel aantrekkelijk zijn.
Wij zoeken personen die met deze pilot mee willen doen. Bij voldoende animo kunnen we ons inschrijven op dit project en wellicht binnenkort voor 4 maanden een elektrische auto ter beschikking hebben.

U kunt zich voorinschrijven via het mailadres:  
noudvelthoven@blbwijkraad.nl.

Wij vragen u snel te reageren omdat de inschrijfdatum op dit project 8 februari sluit.


Zand Zuid gaat met de buurt deze aanvraag doen dus als U daar in de buurt woont kunt u zich ook aanmelden bij 
marjanteriele@blbwijkraad.nl

 

Januari 2019

Hinthamerdriehoek

 

Op verschillende plekken in de binnenstad wordt te hard gereden en ook ‘rondjes’

 Gereden, wat tot overlast en ergernis leidt.
Wijkraad Blb heeft 19 november jl. een overleg georganiseerd met bewoners uit die buurt en heeft hiervan een samenvattende powerpoint presentatie gemaakt.
Vervolgens hebben we in december overleg gehad met de gemeente en daarin hebben bewoners, winkeliers en belanghebbenden samengewerkt om problemen te beschrijven en samen te kijken naar mogelijke oplossingen.
We verwachten het verslag midden februari en zullen dan aansturen op een oplossingsrichting.

 

 


Stadsring: Zuid Willemsvaart

Er zijn drie overlegronden geweest met bewoners en de gemeente over de Kanaal Boulevard (deel Sluis 0 tot aan café de Unie aanleg 2019) en de Oranje Boulevard (deel Koningsweg aanleg 2020). Op zich zijn wensen van bewoners wel verwerkt in de plannen. Bewoners willen in beide gevallen asfalt, waar de gemeenteraad destijds gekozen heeft voor klinkerverharding. De gemeente heeft, op verzoek, een onderzoek ingesteld naar de verschillen in geluidshinder  en trillingen bij beide soorten bestrating. Het conceptonderzoek in geluidshinder is inmiddels  bekend en daar komt asfalt als beste uit de bus, gevolgd door fluisterklinkers. Zodra er bij ons meer bekend is, zullen we hierover weer informeren.

 

Oranje Boulevard

Bij de Oranje Boulevard speelt nog de wens van bewoners de ventwegen te behouden versus de wens van de gemeente om de zijwegen rechtsreeks aan te sluiten op de Koningsweg . Dit laatste om verkeer uit de zijwegen voorrang te geven op de Koningsweg als snelheid remmende maatregel. Donderdag 7-2-2019 heeft de wijkraad binnenstad/BLB een overleg een overleg met de gemeente over de bestrating van de binnenstadsring.

In beide wijken volgt een informatie avond met de uiteindelijke plannen waar alle bewoners voor worden uitgenodigd .

 

 

 

Openbare bijeenkomst van de Wijkraad / Blb binnenstad  

jl. woensdag, 20 juni 2018

Na de ontvangst met een kopje thee of koffie werd de avond geopend.

Op een  9 tal flip-overs stonden een aantal speerpunt die spelen in de binnenstad.

 

 

 

Er werd de aanwezige gevraagd om mee te denken over deze speerpunten.  Rond de flip-overs werd ruimte gecreëerd zodat de aanwezigen hun inbreng kenbaar konden maken. Door vele werd hiervan gebruik gemaakt en nuttige tips een aandachtspunten werden ingebracht. Een geslaagde avond met veel inbreng door binnenstadbewoners.

Fijn was het ook dat diverse mensen hun medewerking hebben toegezegd om hun kennis met ons te delen in het uitwerken van deze plannen.

Voor het bestuur weer een extra opsteker om de ingeslagen weg door te zetten. De inbreng wordt nu verzameld en aan de hand daarvan zal een plan van aanpak worden gemaakt.

De verschillende plannen zullen per nieuwsbrief of op de volgende openbare bijeenkomst worden besproken.

Wij zien u graag weer terug deze volgende openbare bijeenkomst.

 

Bestuur Wijkraad / Blb
 
 


Tijdens de Algemene Leden vergadering Wijkraad Binnenstad van 7 maart 2018 is door een drietal leden
van het bestuur afscheid genomen.

Het Bestuur is met een aantal nieuwe bestuursleden uitgebreid.
Hieronder een foto van het bestuur dat zich weer gaat
inzetten voor onze binnenstad. 
 


"Uit liefde voor de Binnensstad" Eerste en Huidige voorzitter

Wij vieren het vijf en twintig jaren bestaan van de Blb / Wijkraad

Verslag in BastionOranje

Debat met politieke partijen

Bestuurswisseling

Uitnodiging

Jaarverslag 2017

Zie verder (begroting 2018 etc):

 
  Binnenstadsring

Raadsvoorstel 2011   (1 maart 2011)

Inhoud Document      (April 2014)

Tenslotte nog een bericht van John Stohr, die namens de Blb in de Klankbordgroep Koersnota participeerde.
Herinrichting Zuid-Willemsvaart
In het artikel zaterdag) over de discussie over de herinrichting van Zuid-Willemsvaart met klinkers als onderdeel van de binnenstadsring, wordt vanuit de gemeente aangedragen dat de Blb in het verleden heeft ingestemd met gebruik van klinkers. Omdat ik toen, samen met de voorzitter, namens de Blb in de klankbordgroep over de herinrichting zat, heb ik behoefte daar enige nuancering in aan te brengen. Het inrichtingsplan is destijds opgesteld door een extern bureau. Vrijwel alle daar destijds bij betrokken ambtenaren werken inmiddels niet meer bij de gemeente. De discussies in de klankbordgroep zijn toen primair gegaan over de profielopbouw. En over de onmogelijkheid daadwerkelijk snelheid remmende maatregelen te nemen, omdat dat niet strookt met de busroutes over de binnenstadsring.
Over de Zuid-Willemsvaart zelf is toen nauwelijks gesproken. Het kanaal was nog in gebruik. Aanpassing van het profiel tussen Sluis 0 en de Kasterenbrug was per definitie uitgesloten. Nadenken over de mogelijkheden die zouden ontstaan door het vervallen van de vaarfunctie van het kanaal werd ons verboden. Ook over het stuk tussen de Kasterenbrug en de Citadelbrug mochten we niet praten. In die tijd ging de gemeente nog uit van een toegang vanaf de Zuid-Willemsvaart tot een grote parkeergarage onder het GZG terrein. Bij alle kritische opmerkingen op de herinrichtingsprincipes werd gesteld "dat nemen we mee". De Blb heeft in het verleden dus wel geparticipeerd in de klankbordgroep, maar heeft, juist vanuit alle kritische aandachtspunten, nooit ingestemd met het inrichtingsplan en dus ook niet met het gebruik van klinkers. John Stohr

Verdere informatie: Typ rechtsboven bij Search het woord boulevard in.

Oranjeboulevard: klinkers en 50 km snelheid
 
  Open Brief over het parkeren in de Binnenstad 11 november 2017

Aan de leden van de Blb

Geachte mevrouw / mijnheer,

Als belangenvereniging pleiten wij al jaren voor het wegwerken van de wachtlijst voor een parkeervergunning in de Binnenstad.
Als u een vergunning hebt, is dat misschien niet zo interessant maar voor een (nieuwe) buur/medebewoner of bewoonster wel.
Behalve dat, door wijziging van de spelregels kan het ook voor u van belang zijn. Zo is de regeling voor uitwijken veranderd.
Uitwijken wil zeggen dat je als vergunninghouder niet terecht kunt op een plek voor vergunninghouders en dus moet uitwijken
naar een andere plek.
Dat mocht naar een bezoekersplek met betaald parkeren, maar dat mag nu alleen nog maar aan de randen van de sectoren
(alsof iedereen weet wat daarmee bedoeld wordt).
Feit is dat een buurman van mij niet wist van die nieuwe regeling en volkomen te goeder trouw zijn auto parkeerde op een bezoekersplek
met de parkeerschijf om te tonen dat het tijdelijk was.
De man kreeg prompt een bekeuring. Dat kost € 90,00 boete + € 9,00 administratiekosten.
Bijna € 100,00 maar liefst of voor enkelen onder ons bijna 228,00 gulden. Wat een bedrag!
Met de gemeente heeft de Blb geregeld overleg over het parkeervraagstuk en de wachtlijst.
Bestuurders steken daar hun tijd in.
En nu denken wij dat we in dat overleg niet serieus worden genomen.
Daarom schreven we een boze brief aan de gemeente. Een open brief.
Want iedereen mag weten hoe wij hierover denken.
Die brief treft u hierbij aan.


Henk Schuurs
voorzitter Blb / Wijkraad

Open brief:  Klik Hier

Commentaar:  Klik Hier


Artikel BastionOranje: Blb des duivels: rare manoeuvres B&W inzake o.a. parkeervergunningen.   
Klik Hier

 
 
Raadsinformatiebrief evaluatie aanpak vergunninghoudersparkeren

Lees Brief

Lees Raadsinformatie

 

Wijk- en Dorpsbudget

De verschillende potjes (Sociaal, Fysiek, Veilig en Buurteconomie) worden samengevoegd tot een budget.
De Binnenstad krijgt een budget van € 56.270,00

 
Lees meer

Kernpunten Raadsvoorstel

Folder

. Hiermee wordt een tendens gefaciliteerd waarbij bewoners steeds vaker zelf keuzes kunnen en willen maken op het gebied van leefbaarheid (sociaal, fysiek en veilig). Bewoners zijn per slot van rekening dé deskundigen in hun eigen straat of buurt. Daarenboven versterkt deze ontwikkeling burgerparticipatie en vergroot het de sociale binding en gezamenlijke verantwoordelijkheid!

 

Burgers pakken zelf de regie terug

Jaarbericht KNHM Impuls aan de omgeving

 Milieu en Sociaal

Onder Menu-item Actuele thema's is Milieu en Sociaal toegevoegd

Actuele Thema's

 
     

image
image