Exit

’s-Hertogenbosch, 15 maart 2021

Geachte heer, mevrouw,

Graag nodigen wij u uit op woensdag 30 maart a.s. voor onze jaarvergadering. De jaarstukken over 2021 worden behandeld en vastgesteld. Tevens wordt er decharge aan het bestuur verleend.

Dit deel van de vergadering is alléén voor leden van de vereniging en begint om 19.30 uur. De financiële stukken, alsmede de (voorlopige) agenda staan vanaf 23 maart op de website van de vereniging www.blbwijkraad.nl.

Om 20.00 uur begint het openbare deel: de vergadering van de Wijkraad Binnenstad, waarbij iedere bewoner van de binnenstad welkom is.

Het programma zal o.a. zijn:

– Autoluwe binnenstad
– Presentatie door leden van het bestuur en gastsprekers van de gemeente

Daarnaast horen wij uiteraard graag uw ideeën en suggesties rondom de autoluwe binnenstad, alsmede wat er leeft in de buurten.

Wij kijken ernaar uit u te zien:

op  : 30 maart 2022
om : 19.30 uur (inloop vanaf 19.15) (vanaf 20:00 uur het openbare gedeelte)
in   : Theater Artemis, Predikheerenpoort 50

Na afloop kunnen we napraten bij een drankje.

Hartelijke groet,
namens het bestuur van de BLB/Wijkraad

José Schoormans,
Voorzitter BLB/Wijkraad Binnenstad

Close
Go top