Exit

Actueel Horeca

Horecavisie ’s-Hertogenbosch

Zoals u mogelijk weet werkt de gemeente ’s-Hertogenbosch aan een nieuwe horecavisie

De gemeente ’s-Hertogenbosch werkt samen met ondernemers en bewoners aan een nieuwe horecavisie voor de hele gemeente. Dit is een ruimtelijk ontwikkelingsperspectief voor

de horecasector. Natuurlijk biedt de horecavisie veel aandacht aan de binnenstad Op 26 maart organiseerden we een eerste bijeenkomst voor binnenstadsbewoners. Daarna is een discussienotitie opgesteld, waarin de eerste contouren van de nieuwe horecavisie zijn omschreven. Momenteel werken we dit uit tot de daadwerkelijke horecavisie. Deze hoofdlijnen van de nieuwe visie willen we tijdens een tweede bijeenkomst graag met binnenstadsbewoners bespreken. We presenteren dan kort de ideeën over de toekomst van horeca in diverse gebieden en gaan in op belangrijke thema’s.

20 november 2019

19.30 uur – 22.00 uur

Aanmelden via economie-energie@s-hertogenbosch.nl tot uiterlijk 16 november 2019 onder vermelding van uw naam

Na u aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw deelname en de locatie.

Tijdens de bijeenkomst horen we graag uw reactie op:

–       De wijze waarop we de balans tussen leefbaarheid en levendigheid in de horecavisie willen  bewaken

–       Hoe we willen inspelen op nieuwe trends

–       De uitbreidingsmogelijkheden voor horeca en waar deze vooral kunnen plaatsvinden

–       Op welke wijze regelgeving, na vaststelling van de horecavisie in een later stadium kan worden aangepast

–       Hoe we in dialoog met elkaar uitvoering willen geven aan de ambities

Ronald van Velzen  Adviseur Detailhandel & Horeca, afdeling Economie en Energie (Stadsontwikkeling), gemeente ’s-Hertogenbosch

Welkom op de site van de Wijkraad Binnenstad / Bewonersvereniging Leefbare Binnenstad  ’s-Hertogenbosch.

De Blb bestaat meer dan 25 jaar en is een belangenvereniging voor alle mensen die wonen in de Bossche Binnenstad. Sinds 2004 representeren wij ook de Wijkraad, het ‘officiële’ adviesorgaan voor de gemeente over bewonerszaken in de binnenstad.

Tot de binnenstad worden gerekend de wijken Vughterpoort, ’t Zand, Binnenstad Centrum, Binnenstad Noord, Hinthamerdriehoek en De Hofstad; bij elkaar met +/- 12.000 mensen de dichtstbevolkte binnenstad van Nederland.

Als bewoners delen we de binnenstad met dagjesmensen, kortere-bezoekers, toeristen, werkenden en alle anderen die de Binnenstad bezoeken voor onze evenementen, restaurants, winkels, musea, ondernemingen en nog veel meer aantrekkelijke voorzieningen. Graag werken wij samen met andere belanghebbenden als winkeliers, horecaondernemers, culturele organisaties zodat er een goede balans blijft tussen de belangen van alle partijen.
Wij zien het als onze taak om de bewonersbelangen te laten horen en vooral ook samen met de andere partijen van de stad in gesprek te zijn, te luisteren en samen te denken over oplossingen die goed zijn en op de langere termijn goed blijven.

Met vertegenwoordigers van de gemeente en al die andere partijen die betrokken zijn bij de binnenstad willen wij bereiken dat de binnenstadsbewoners hun binnenstad ervaren als een leefbare binnenstad.

Namens het bestuur van de Wijkraad Blb.

Close
Go top