Exit

Welkom op onze vernieuwde site van de Wijkraad Binnenstad Bewoners Leefbare Binnenstad.
Onder de knop “Visie Wijkraad Binnenstad Bewoners Leefbare Binnenstad” kunt u onze visie lezen.
In onze visie zijn een aantal speerpunten genoemd. De verschillende stukken over deze speerpunten
kunt u onder de betreffende knop zichtbaar maken. Per issue hebben wij de publicaties, in post en uit post gescheiden weergegeven. Op dit moment zijn wij de oude historie nog zo veel mogelijk terug plaatsen op de site zodat een archief ontstaat waar eenieder uit kan putten.

Mocht u zaken missen of op of aanmerkingen hebben dan kunt u deze aanleveren via het mailadres
penningmeester@blbwijkraad.nl

Welkom op de site van de Wijkraad Binnenstad / Bewonersvereniging Leefbare Binnenstad  ’s-Hertogenbosch.

De Blb bestaat meer dan 25 jaar en is een belangenvereniging voor alle mensen die wonen in de Bossche Binnenstad. Sinds 2004 representeren wij ook de Wijkraad, het ‘officiële’ adviesorgaan voor de gemeente over bewonerszaken in de binnenstad.

Tot de binnenstad worden gerekend de wijken Vughterpoort, ’t Zand, Binnenstad Centrum, Binnenstad Noord, Hinthamerdriehoek en De Hofstad; bij elkaar met +/- 12.000 mensen de dichtstbevolkte binnenstad van Nederland.

Als bewoners delen we de binnenstad met dagjesmensen, kortere-bezoekers, toeristen, werkenden en alle anderen die de Binnenstad bezoeken voor onze evenementen, restaurants, winkels, musea, ondernemingen en nog veel meer aantrekkelijke voorzieningen. Graag werken wij samen met andere belanghebbenden als winkeliers, horecaondernemers, culturele organisaties zodat er een goede balans blijft tussen de belangen van alle partijen.
Wij zien het als onze taak om de bewonersbelangen te laten horen en vooral ook samen met de andere partijen van de stad in gesprek te zijn, te luisteren en samen te denken over oplossingen die goed zijn en op de langere termijn goed blijven.

Met vertegenwoordigers van de gemeente en al die andere partijen die betrokken zijn bij de binnenstad willen wij bereiken dat de binnenstadsbewoners hun binnenstad ervaren als een leefbare binnenstad.

Namens het bestuur van de Wijkraad Blb.

Close
Go top