Exit

Beste Lezer,

 

De liften bij de Paleisbrug zijn sinds december 2021 buiten gebruik. Uit onderzoek blijkt dat standaard reparaties niet mogelijk zijn, waardoor een inschatting van kosten ook lastig is. Het voorstel is nu om de huidige diagonale liften te verwijderen en verticale liften te plaatsen.

Vandaag ontvangen omwonenden een brief met meer informatie over het vervolgtraject. Deze brief is bijgevoegd.

Met vriendelijke groet,

Tjarrie Wijga

Uw brief van : Ref. : Menno ten Cate
Afdeling : SB/MV Tel. : (073) 615 9057
Datum : 18 september 2023 E-mail : m.tencate@s-hertogenbosch.nl
Onderwerp : Stand van zaken lift Paleisbrug

Geachte heer, mevrouw,

De liften bij de Paleisbrug zijn sinds december 2021 buiten gebruik. Uit onderzoek blijkt dat standaard
reparaties niet mogelijk zijn, waardoor een inschatting van kosten ook lastig is. Het voorstel is nu om de
huidige diagonale liften te verwijderen en verticale liften te plaatsen. In deze brief leest u meer informatie
over het vervolgtraject.

 

Raadsvoorstel
Het college heeft een voorstel naar de raad gestuurd om geld beschikbaar te stellen voor het ontwerpen
van de verticale liften. Het raadsvoorstel kunt u lezen op de website van gemeente ’s-Hertogenbosch
(ga naar s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl >> documenten >> raadsvoorstellen). Op 20 september
aanstaande staat het voorstel op de agenda van de raadsvergadering. Als zij akkoord zijn met de kosten
kunnen we verder met de volgende fase: het maken van een ontwerp voor de verticale liften.
Tijdelijke oplossing

Het ontwerpen en realiseren van de nieuwe liften neemt tenminste 1,5 jaar in beslag. Dit heeft te maken
met aanbestedingstermijnen en beperkte capaciteit bij liftenbouwers. Momenteel bekijken we of er
haalbare en betaalbare tijdelijke oplossingen zijn, zodat iedereen in de tussentijd toch gebruik kan
maken van de Paleisbrug. Wij kregen al veel suggesties vanuit bewoners en gebruikers van de liften.
We onderzoeken nu de haalbaarheid van deze ideeën.
Meer informatie

Heeft u vragen over deze brief of ideeën voor een tijdelijke oplossing? Neem dan contact op met
projectleider Menno ten Cate. Zijn telefoonnummer is (073) 615 9057. Of stuur een e-mail naar
m.tencate@s-hertogenbosch.nl.

Informatie over de liften van de Paleisbrug vindt u ook op de website www.denbosch.nl/paleisbrug. Wilt
u nieuws ook via e-mail ontvangen? Meld u dan aan via openbareruimte@s-hertogenbosch.nl o.v.v
‘nieuws liften Paleisbrug’.

Met vriendelijke groet,

Hoofd Maatschappelijk Vastgoed,
P. J. Heesterbeek

Close
Go top