Exit

Beste lezer,

In augustus zijn we gestart met de werkzaamheden aan de Prins Bernhardstraat. Deze verlopen voorspoedig. Op donderdag 5 oktober gaan we tegelijkertijd starten met fase 2 én 3 van de werkzaamheden. De werkzaamheden aan dit deel van de Prins Bernhardstraat worden dan waarschijnlijk ook eerder worden afgerond.

Meer hierover leest u in deze brief.

Met vriendelijke groet,

Linda van Miltenburg

Uw brief van : Ref. : J. Mutsaers
Uw kenmerk : SB/P&V Tel. : (073) 615 9755
Datum : 21 september 2023 E-mail: openbareruimte@s-hertogenbosch.nl
Onderwerp : Start werkzaamheden Prins Bernhardstraat

Geachte heer/mevrouw,

In augustus zijn we gestart met de werkzaamheden aan de Prins Bernhardstraat. Deze verlopen
voorspoedig. Op donderdag 5 oktober gaan we tegelijkertijd starten met fase 2 én 3 van de
werkzaamheden. De werkzaamheden aan dit deel van de Prins Bernhardstraat worden dan waarschijnlijk
ook eerder worden afgerond. Meer hierover leest u in deze brief.

Wat gaan we doen?
We herhalen de eerdere werkzaamheden (opnieuw bestraten en aanleggen van een nieuw
regenwaterriool) in de Prins Bernhardstraat, zie fase 2 en 3 op de overzichtstekening.
• Naast het opnieuw bestraten leggen we een regenwaterriool aan. Zo zorgen we ervoor dat het
regenwater niet meer in het gemengde riool terechtkomt. Alleen vervuild afvalwater gaat dan naar
de waterzuivering.
• De werkzaamheden vinden plaats in een gebied met een hoge archeologische verwachting. Dit
betekent dat er een kans is dat we resten van oude muren tegenkomen in de grond. Tijdens de
aanleg van het regenwaterriool gaat daarom de afdeling Erfgoed archeologisch onderzoek
uitvoeren.

Bereikbaarheid en fasering
Ook tijdens fase 2 en 3 zorgen we ervoor dat de parkeergarage Wolvenhoek en het parkeerterrein Prins
Bernhardstraat bereikbaar blijven.
Door het samenvoegen van fase 2 en 3 zijn we als het goed gaat eerder klaar en zullen de
werkzaamheden per 27 oktober zijn afgerond. We zetten ons in om zoveel mogelijk de planning aan te
houden, maar deze kan nog door verschillende factoren veranderen. Mocht dit het geval zijn, dan houden
we u op de hoogte.

Tijdens de werkzaamheden sluiten we het werkgebied af. Het verkeer leiden we om met borden. In de
bijlage vindt u de omleidingsroute.

Afvalcontainers
De ondergrondse container ter hoogte van de Prins Bernhardstraat huisnummers 9-11 is verwijderd. Op
het Anna Frankplein hebben we een tijdelijke voorziening geplaatst als vervanging. Voor 27 oktober
worden 4 ondergrondse containers geplaatst ter hoogte van Prins Bernhardstraat 16 – 134.

Heeft u vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Mutsaers, projectleider van de afdeling
Projectmanagement en Voorbereiding. Zijn telefoonnummer is (073) 615 9755. Of stuur een e-mail naar
openbareruimte@s-hertogenbosch.nl met als onderwerp ‘Prins Bernhardstraat’.

Met vriendelijke groet,

Het hoofd van de afdeling Projectmanagement en Voorbereiding,
b/a
Ir. T.J.J.R. Prinsen

Bijlage: omleidingsroute
Tijdens fase 2 en 3
• De parkeergarage Wolvenhoek en het parkeerterrein Prins Bernhardstraat zijn bereikbaar via
Vughterstraat, de Sint Jorisstraat en de Keizerstraat.
• Het verkeer uit de parkeergarage Wolvenhoek en van het parkeerterrein Prins Bernhardstraat
gaat via de Waterstraat, de Verwersstraat en de Oude Dieze.

Close
Go top