Exit

Uitnodiging: De 12e editie van De Week van de Dialoog “Samen thuis in Den Bosch!’’ Dinsdag 1 en donderdag 3 november 2022

Beste relatie,

Voor de 12e keer de Dag van de Dialoog! De behoefte aan dialoog is en blijft groot! Zeker nu de ene crisis de andere opvolgt en de toekomst veel onduidelijkheid kent, is het van belang om juist in deze tijden in onze eigen stad samenhorigheid te ervaren. Fijn dat ook dit jaar honderden inwoners uit Den Bosch en omstreken de mogelijkheid krijgen om met elkaar in dialoog te gaan. De week van de Dialoog vindt plaats op dinsdag 1 en donderdag 3 november 2022. Vanuit de centrale gedachte “De Kunst van het Samenleven” is het thema dit jaar “Samen thuis in Den Bosch”.

In een van de vorige edities van de Week van de Dialoog heeft uw organisatie zich beschikbaar gesteld als gastlocatie. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ook dit jaar als gastlocatie wilt deelnemen aan dit bijzonder, maatschappelijk initiatief.

Het idee van de Week van de Dialoog is simpel en doeltreffend: mensen met verschillende achtergronden komen samen aan tafel en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van een thema. Aan iedere dialoogtafel zitten ongeveer zeven mensen en een dialoogleider die ervoor zorgt dat de avond in harmonie verloopt. Tijdens de Dialoog, die start om 18.00 uur en duurt tot 20.30 uur, gaan de deelnemers ook gezamenlijk eten.

Tijdens de dialoog worden nieuwe verbindingen gelegd tussen mensen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Dat levert dikwijls, naast persoonlijke ervaringen en inspiratie, nieuwe initiatieven op die de onderlinge binding versterken.

Om er ook dit jaar een succes van te maken, kunnen we niet zonder uw enthousiasme en gastvrijheid. We hopen dan ook van harte dat u dit jaar weer meedoet. Aanmelden kan door een mail te sturen naar: info@s-Hertogenboschindialoog.nl  of meld u aan via de site  www.s-Hertogenboschindialoog.nl.
Telefonisch aanmelden kan via nummer  06-29366693 of 06-42250988.

In overleg met u, vermelden wij uw eventuele deelname in al onze communicatie betreffende de Week van de Dialoog.

Graag zien wij uw aanmelding tegemoet!

Vriendelijke groet,

Wieke Wijnen/Eric Peperkamp
Projectteam ’s-Hertogenbosch in Dialoog

Close
Go top